HBR
Geoglobe
deenespl

Firma Geo Globe Polska dostępna pod adresem www.geoglobe.pl - XXXXXXXX z siedzibą w Xxxxx, przy ul. Xxxxxxxxxx 00, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 00000, posiadającą NIP: 0000000000, Regon:000000000.Polityka prywatności


Prywatność i bezpieczeństwo danych klientów firmy Geo Globe Polska jest jednym z naszych priorytetów. Zależy nam, by nasi klienci mieli poczucie, że mogą na nas polegać, wiedząc, iż Geo Globe Polska, zachowując najwyższą staranność, zagwarantuje by wszelkie powierzone nam dane i informacje były przetwarzane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i chronione przed nadużyciami.
Zapewnianie kompleksowego bezpieczeństwa oraz szeroko zakrojona ochrona danych to dla nas więcej niż tylko obowiązek przestrzegania wymogów statutowych i regulacyjnych – to także wyraźne świadectwo jakości naszych usług kierowanych do klientów i pracowników. Dlatego też, wyznaczone zostały standardy w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności obowiązujące wszystkie aplikacje naszej firmy.

Komunikacja przeglądarki Klienta z serwisem Geo Globe Polska.pl - odbywa się poprzez szyfrowane połączenie, co blokuje „podsłuchanie” haseł, loginów i danych poprzez osoby trzecie. Firma Geo Globe Polska w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych technologicznych. Geo Globe Polska zbiera wyłącznie informacje o wykorzystywaniu niniejszego seriwsu przez zapisywanie do logów systemowych danych technologicznych, takich jak data połączenia z serwisem oraz adresu IP. Informacje te są wykorzystywane do celów wyłącznie administracyjnych i statystycznych i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego użytkownika.

Dane te przechowywane są w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp tylko i wyłącznie upoważnione osoby związane z serwisem Geo Globe Polska.pl i zobowiązane do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), firma Geo Globe Polska może zostać zobowiązana do wydania informacji zawartych w logach dostępowych (w tym w szczególności numeru IP komputera) organom państwa, uprawnionym na podstawie prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Privacy | Mapa strony | Kontakt
© GEO GLOBE POLSKA 1993 - 2019 All rights reserved. Design & Code by SOFTGRAF.pl.